ชาวเน็ตสะดุดคำนำหน้าชื่อ “ปอย ตรีชฎา” หลัง “ฟิล์ม” โพสต์สลิปโชว์

เริ่มต้นด้วยการสำรวจความหมายและความสำคัญของคำนำหน้าชื่อในสังคมไทย และวิธีที่มันสะท้อนถึงวัฒนธรรม เพศสภาพ และสถานะทางสังคม โดยเฉพาะการใช้คำว่า “ค